loader image
CAPA | Karine Aguiar

CAPA | Karine Aguiar

Capa do álbum “Organic” da cantora de jazz Karine Aguiar